Frezarki w serwisie – co z nimi?

Za serwis profesjonalnej frezarki do manicure i pedicure oraz frezarki podologicznej trzeba zapłacić. Zdarza się, że niektóre klientki w szczególności te wysyłające swoją frezarkę do serwisu pierwszy raz pytają, dlaczego muszą zapłacić za usługę serwisowania. W związku z tym wyjaśniamy, za co pobierana jest należność.

Zanim serwisant przystąpi do czynności serwisowych, ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie, w którym kurier dostarczył frezarkę jest całe, nie uszkodzone. Następnie otwiera karton pod okiem kamery wideo + monitoringu i sprawdza jakość zabezpieczenia frezarki przez wysyłającą osobę.

W kartonie powinien znajdować się formularz serwisowy wypełniony przez wysyłającego, który opisuje, w jakim celu wysyła urządzenie do serwisu lub naprawy.

Na formularzu jest informacja m.in. że: „Do serwisu należy wysłać czystą frezarkę. Zewnętrzne części: obudowa sterownika, pióro frezarki i wąż ssania powinny być przed wysyłką do serwisu zdezynfekowane. Filtr pyłu powinien być usunięty z szuflady a szuflada oczyszczona z pyłu. W przeciwnym razie będą doliczone dodatkowe opłaty w wysokości 350 zł brutto (cena sugerowana przez producenta). Ponadto frezarkę należy wysłać w bezpiecznym a najlepiej w oryginalnym opakowaniu.” NIESTETY bardzo często zdarza się, że frezarki są dostarczane bardzo zanieczyszczone, noszą ślady kleistych płynów i są zabrudzone pyłem. Filtry pyłu nie zawsze są pozostawione w gabinecie, nierzadko spotykamy filtry, które są wielokrotnie opróżniane z pochłanianych zanieczyszczeń. Są też filtry NIE oryginalne tzw. podróbki, które nie spełniają norm.
Wtedy serwisant jest zmuszony do wykonania dodatkowych czynności czyszczenia całego urządzenia, co wiąże się rzecz jasna z czasem pracy i jego kosztami.

Procedura producencka RUCK tłumaczenie: Osoby zajmujące się naprawami profesjonalnych frezarek podologicznych muszą przestrzegać pewnych procesów i udowodnić ich zgodność związaną z audytem. Procesy te określają na przykład, że urządzenie przed naprawą musi być czyste i zdezynfekowane a jeśli zachodzi potrzeba zostać najpierw wyczyszczone. W tym celu należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny, a także zabezpieczyć się przed przeniesieniem np. bakterii, grzybów itd.

Chociaż powinno to być zrozumiałe, to nie wszyscy wysyłający frezarki do serwisu stosują to w praktyce.

Dodatkowo serwisant wykonuje zdjęcia podczas poszczególnych etapów serwisu bądź naprawy. Wszystko jest skrupulatnie notowane i wprowadzane do bazy danych, jaką jest historia serwisów i napraw każdego urządzenia. Do archiwum trafiają również filmy, czyli nagrania wykonane podczas prac serwisowych i testów frezarek. Te czynności również zabierają wiele czasu, lecz są one niezbędne na wypadek gdy frezarka trafi kolejny raz do serwisu, lub gdy zaistnieją jakiekolwiek kwestie sporne między operatorką frezarki a serwisantem. 

Podczas serwisu wymienia się zanieczyszczone pyłem oraz zużyte na skutek normalnej eksploatacji części. Analogicznie do samochodu, który trafia na przegląd i zostaje wymieniony olej, filtry, klocki hamulcowe itp. – wszystko odpłatnie, nawet jeśli samochód jest na gwarancji.

W frezarkach podobnie, za wymienione – oryginalne części generuje się dodatkowy koszt.

W przypadku gdy frezarka musi być naprawiona u producenta w Niemczech, oprócz opisanych wyżej czynności serwisant musi poinformować korespondencyjnie (e-mail) właściciela frezarki o naprawie u producenta. Po uzyskaniu aprobaty musi zgłosić frezarkę do naprawy u producenta pocztą e-mail, po czym zostaje nadany specjalny numer RET.
Wszystkie usterki urządzenia opisane są na protokole wewnętrznym oraz na dodatkowym formularzu serwisowym w j. niemieckim. Frezarka jest pakowana w bezpieczne do transportu oryginalne opakowanie i odesłana kurierem.

Serwis producencki przesyła koszty naprawy, a po ich akceptacji następuje naprawa urządzenia. Po powrocie urządzenia z naprawy frezarka ponownie trafia na stół serwisowy, gdzie pod okiem kamery i monitoringu jest rozpakowana i poddana testom. W końcowej fazie usługi sporządzona jest notatka, która uzupełni dotychczasową historię napraw danej frezarki.

Czytając ten artykuł pewnie wielu powie, po co tyle dokumentacji, bez tego mogłoby być trochę taniej.

Zgadza się, czas to pieniądz. Dziś nikt nie chce pracować za darmo. W gabinetach kosmetycznych lub podologicznych nie mówiąc o lekarskich, każda minuta jest sowicie wynagradzana i skrupulatnie wprowadzana do cennika usług.
Mam jednak nadzieję, że te dość szczegółowe objaśnienia czynności serwisowych i naprawczych pozwolą na zrozumienie wynikających z nich kosztów. Zapewniam tym samym, że dzięki tej wymagającej procedurze praktycznie wyeliminowane zostały jakiekolwiek spory dotyczące tych usług, ponieważ działają one dla dobra wszystkich stron.

Dodatkowo informuję, że jedynym autoryzowanym serwisem profesjonalnych frezarek RUCK jest serwis LNC (Lady’s Nails Cosmetics) w 44-240 Żory, ul. św. Stanisława 17.

Informacja dodatkowa: 

Od 2014 roku usługa serwisowania frezarki kosztowała niezmiennie 100 zł brutto. W październiku 2022 roku nadejdzie czas kiedy ta sama usługa będzie kosztowała 200 zł. Mamy nadzieję na Państwa wyrozumiałość.

Zapraszam do przeczytania kolejnego artykułu na temat frezarek
Czy wygląd frezarki jest podobny do jej użytkownika?
Frezarki podologiczne – nie popełniaj tych błędów! 

Autor artykułu:
Marek Cyrulik
Lady’s Nails Cosmetics

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *